• 028 66748 789
  • Dịch vụ nhân sự: 093 779 4357
  • Dịch vụ việc làm: 0903 015 012
Menu

THỜI HẠN THỰC HIỆN THỦ TỤC NHẬN HỖ TRỢ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Hạn chót làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp mà người sử dụng lao động và người lao động cần đặc biệt lưu ý. Trường hợp đặc biệt doanh nghiệp làm hồ sơ mà người lao động chưa được nhận hỗ trợ sẽ có thêm 30 ngày để tiếp tục làm hồ sơ hưởng trợ cấp.

THỜI HẠN THỰC HIỆN THỦ TỤC NHẬN HỖ TRỢ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp Covid-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Căn cứ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP (Chi tiết văn bản) ngày 24/9/2021 quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ có các đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sau được nhận trợ cấp gồm:

NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Ngoài ra, theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 đã bổ sung NLĐ tham gia BHTN tính đến thời điểm 30/9/2021 chưa chấm dứt hợp đồng lao động, vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng, bao gồm cả các trường hợp:

- Tạm hoãn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

- Nghỉ việc không lương.

- Ngừng việc

- Nghỉ thai sản, ốm đau từ 14 ngày trở lên.

(Lưu ý: Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ)

2. Ngày 10/11/2021 hạn chót cho doanh nghiệp làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ

Đối với người đang đi làm, đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thủ tục nhận tiền hỗ trợ sẽ do cơ quan BHXH phối hợp với doanh nghiệp thực hiện. Cụ thể thời gian nộp hồ sơ như sau:

- Theo Điểm b và c, Khoản 1, Điều 3, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

- Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ.

- Như vậy, hạn chót để người sử dụng lao động nộp hồ sơ sẽ là ngày 10/11/2021 và chậm nhất đến ngày 30/11/2021 NLĐ tại các doanh nghiệp sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116 ước tính lên đến hơn 30.000 tỷ đồng.

THỜI HẠN THỰC HIỆN THỦ TỤC NHẬN HỖ TRỢ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

3. Ngày 20/12/2021 hạn chót cho người lao động làm thủ tục nhận hỗ trợ

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 3, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

- Người lao động đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

- Như vậy, hạn chót để NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp lên cơ quan BHXH là 20/12/2021. Theo đó chậm nhất đến ngày 30/12/2021 người lao động sẽ nhận được trợ cấp.

4. Thêm 20 ngày cho các trường hợp chưa được hưởng trợ cấp

Như đề cập ở trên, đối với trường hợp NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đang đi làm tại các doanh nghiệp, cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách để doanh nghiệp xác nhận, điều chỉnh thông tin (nếu có), NLĐ chỉ cần kiểm tra thông tin trong danh sách.

- Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, sau ngày 30/11/2021, đối với NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục như đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hạn cuối nhận hồ sơ trong trường hợp này là ngày 20/12/2021.

- Người lao động có thể nộp hồ sơ bằng nhiều cách thông qua ứng dụng VssID, thông qua Cổng dịch vụ công của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc nộp trực tiếp tại Cơ quan BHXH cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Như vậy, doanh nghiệp, đơn vị cần lưu ý hạn chót nộp hồ sơ hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP là ngày 30/11/2021, người lao động lưu ý hạn chót là ngày 20/12/2021. Trong trường hợp có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm người lao động và doanh nghiệp có thể trực tiếp gọi vào đường dây nóng của Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình làm hồ sơ nhận trợ cấp để được tư vấn giải đáp.