• 028 66748 789
  • Dịch vụ nhân sự: 093 779 4357
  • Dịch vụ việc làm: 0903 015 012
Menu

Tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTNg mới nhất hiện nay

Cùng với các chính sách hỗ trợ NLĐ, chính phủ cũng có nhiều quyết định để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn hậu Covid-19, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Cùng với các chính sách hỗ trợ NLĐ, chính phủ cũng có nhiều quyết định để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn hậu Covid-19, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh thông qua việc giảm các tỉ lệ đóng quỹ BHTN-LĐ và quỹ BHTNg.

Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí (HT), quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS), quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với NLĐ (không thuộc khối nhà nước) và người sử dụng lao động từ 01/10/2021 đến hết 30/9/2022 cụ thể như sau:

*Từ ngày 01/10/2021 – 30/6/2022:

Đối với người lao động Việt Nam

 - Đối với người lao động nước ngoài


*Từ ngày 01/7/2022 – 30/9/2022:

- Đối với người lao động Việt Nam

Tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTNg mới nhất hiện nay

Đối với người lao động nước ngoài:

Tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTNg mới nhất hiện nay

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Lưu ý: Mức đóng nêu trên không áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, những đối tượng này đóng BHXH theo mức sau:

Tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTNg mới nhất hiện nay