• 028 66748 789
  • Dịch vụ nhân sự: 093 779 4357
  • Dịch vụ việc làm: 0903 015 012
Menu

Tổng quan về các quyền lợi khi NLĐ tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH)

Khi Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ sẽ được hưởng các chế độ và quyền lợi liên quan.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách an sinh xã hội của nhà nước, nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi ốm đau, thai sản, hưu trí, thất nghiệp….

Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa nắm hết các quyền lợi khi tham gia BHXH, và chưa phân biệt được lợi ích giữa BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc. Trong phạm vi bài viết hôm nay HRS sẽ giải thích các quyền lợi thuộc cả 02 loại bảo hiểm trên khi NLĐ tham gia

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế, bù đắp một phần thu nhập của NLĐ khi họ bị giảm hoặc mất do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động; mức hưởng trên căn cứ quá trình đã tham gia BHXH.

2. Sổ BHXH là gì?

Sổ BHXH là chứng nhận cho quá trình tham gia vào quỹ bảo hiểm, hưu trí, tử tuất, ốm đau thai sản – tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp của NLĐ.

3. Các loại BHXH:

  • BHXH bắt buộc: là loại hình bắt buộc tham gia đối với NLĐ và NSDLĐ
  • BHXH tự nguyện: là loại hình tự nguyện do nhà nước tổ chức, mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

4. Các chế độ bảo hiểm:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì chế độ bảo hiểm bao gồm:

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia sẽ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

 

5. Mức đóng BHXH năm 2021

Xem chi tiết tại đây.

Ngoài ra khi NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ sẽ buộc tham gia BHYT, BHTNg. Với mỗi loại BH tham gia NLĐ sẽ được các quyền lợi liên quan kèm theo.